เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502206Microcontrollers for IoT
ไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนะนำอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในงาน IoT, โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์, การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์, การเชื่อมต่อแบบอนาล็อกและดิจิตอล, โปรโตคอลของการเชื่อมต่ออุปกรณ์, อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ, อุปกรณ์ทำงานต่างๆ, การประยุกต์ใช้งาน


Introduction to IoT, microcontrolers used in IoT, microcontroller structures, microcontroller programming, analog/digital interface, interface protocols, sensors, actuators, applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH