เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501212Data Communications and Networks
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัส สัญญาณและการสัญญาณ การส่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัลและแอนะล็อก อุปกรณ์เชื่อมต่อ ตัวกลางที่ใช้ใน การสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลความเร็วสูง ระบบเครือข่ายดิจิทัล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลสวิตชิ่งแบบต่าง ๆ โพรโตคอลแบบจุดต่อจุด และ แบบหลายจุด


Basic concepts of data communication; OSI model; signal characteristics; encoding and modulating; transmission of digital data; communication interface device; communication media; data multiplexing; high speed digital access; digital network; error detection and correction; data link flow control; switching; point-to-point protocol (PPP); multiple access.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH