เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302414Introduction to Mobile Application Development
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แพลตฟอร์มของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมประยุกต์แบบไฮบริด การออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนประกอบและเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่


Mobile application platform; concept of mobile application development; hybrid mobile application; mobile application design; application widgets and events; mobile data storage.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH