เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005467Traditional Thai Music
ดนตรีไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย การประสมวงดนตรีไทย คำศัพท์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยและการฝึกปฏิบัติจริง


An overview of traditional Thai music; Thai musical instruments; pattern of Thai ensemble; terms and customs related to traditionalThai music; and traditional Thai music training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH