เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1005475Northern Thai Conversation
การสนทนาภาษาไทยถิ่นเหนือ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะสำคัญของภาษาไทยถิ่นเหนือ การฝึกสนทนาภาษาไทยถิ่นเหนือในชีวิตประจำวัน


Major features of Northern Thai; and practice of Northern Thai conversation in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH