เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005478Thai Dialects
ภาษาไทยถิ่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะสำคัญของภาษาถิ่นต่างๆของไทย เกี่ยวกับเสียง คำและความหมาย


Major characteristics of Thai dialects and their phonological, morphological and semantic features.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH