เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005363Thai Cuisine
อาหารไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย คำศัพท์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยและการฝึกปฏิบัติจริง


An overview of Thai cuisine; terms and customs related to Thai cuisine; and practice of Thai-cuisine-related activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH