เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005466Traditional Thai Dance and Performance
นาฏศิลป์ไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์และองค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์การฝึกศิลปะการแสดงไทย


An overview of traditional Thai dance and performance; different types of traditional Thai dance and performance; components of traditional Thai dance and performance; and traditional Thai dance and performance training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH