เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005104Thai Pronunciation 2
การออกเสียงภาษาไทย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาไทย การออกเสียงคำศัพท์ที่ยากขึ้น การออกเสียงประโยคและข้อความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการสนทนาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ


Improvement of pronunciation based on Thai phonetic principles; pronunciation of words of greater phonological complexity; and pronunciation of sentences in connected speechfor developing Thai language conversation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH