เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100701Molecular Biology and Omics
อณูชีววิทยาและโอมิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ยีน การแสดงออกและการควบคุมการทำงานของยีน วิธีที่ใช้สืบหายีนและศึกษาการแสดงออกของยีน การส่งทอดสัญญาณของกระบวนการทางชีววิทยาบางกระบวนการ พื้นฐานของเทคโนโลยีโอมิกส์ เช่น ยีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ เมตาบอโลมิกส์


Gene, gene expression and regulation; methods for gene identification and gene expression analyses; basics of -omics technologies such as genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics; signal transduction pathways of selected biological processes
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH