เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303830Big Data Analytics and Data Mining
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล วิธีการและอัลกอริธึมต่าง ๆ สำหรับการประมาณและการทำนายเชิงสถิติ การจำแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและการประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล แพลตฟอร์ม และอัลกอริธึมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การสร้างมโนภาพสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่


Data preprocessing, statistical approaches to estimation and prediction, classification, clustering, association analysis and applications, big data analytics platforms, big data analytics algorithms, big data visualization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH