เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102703Advanced Instrumental Analysis
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรสโกปี ลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี เอกซ์เรย์สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีแบบ 2 มิติ แมสสเปกโทรเมตรีแบบ 2 มิติ กล้องจุลทรรศน์แบบสัมผัสและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน


Applications of advanced instruments; atomic absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, X-ray spectroscopy, two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy, two-dimensional mass spectrometry, scanning probe and electron microscopies
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH