เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003725Prevention and Counseling for Aging Population
แนวทางการป้องกันโรคและให้คำแนะนำในโรคที่พบบ่อยในประชากรผู้สูงอายุ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โรคในระบบต่างๆ ที่พบได้ในภาวะความชรา เช่นโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมองและประสาท ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม เป็นต้น สามารถนำแนวทางและหลักการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Disorders in aging conditions; osteoporosis, osteoarthritis. the aging process involved in endocrine, cardiovascular, genitourinary, cerebral and neuronal system, etc.; Application of Anti Aging and Regenerative Medicine for prevention and counseling in Aging population.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH