เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003722Knowledge of Basic and Emergency Medicine for Health Practitioner
หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นและฉุกเฉินด้านสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวทางการดูแลเบื้องต้นและฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การแพ้ยา การดูแลบาดแผลที่บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด หลักการป้องกันและสารหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อน และการเฝ้าระวังภาวะที่แทรกซ้อนที่จะมีอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การแพ้ยา การฝึกช่วยชีวิต เป็นต้น


Basic knowledge of primary and emergency health care; guideline of first aid treatment; minor wound care, sanitation, prevention, surveillance, side effects; complications such as drug allergy and resuscitation etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH