เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209832Special Topics in International Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่เป็นที่สนใจ ในช่วงเวลานั้นๆ


Special topics that related to international logistics and supply chain management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH