เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001735Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย รักษาโรคผิวหนัง และให้คำแนะนำป้องกันที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพ สามารถทำการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนัง ชนิด Patch test และ Prick test สามารถออกสำรวจโรงงานที่มีปัญหาโรคผิวหนังได้


Anamnesis, physical examination, prevention and treatment of contact dermatitis, occupational skin disease including patch test and prick test and occupational skin disease.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH