เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001734Dermatologic Clinic 2
คลินิกตจวิทยา 2
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การซักประวัติ การตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังในสาขาโรคติดเชื้อ เชื้อแบคทีเรีย โรคเรื้อน เชื้อไวรัส โรคเอดส์ เชื้อรา เชื้อปาราสิต โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สาขาตจอิมมูโนวิทยา และสาขาตจวิทยารังสี


Anamnesis, physical examination of skin and other related systems; laboratory investigation for diagnosis; treatment of infectious skin disease for instance: bacterial, leprosy, viral, HIV, mycobacterial, parasitic and sexual transmitted disease, photodermatology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH