เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209830Special Topic in Business Analytics for Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆ


Special topics that related to Business Analytics for Logistics and Supply Chain Management, and Change and Innovation in Logistics and Supply Chain Management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH