เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002722Integrative Medicine
เวชศาสตร์บูรณาการ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บูรณาการในแขนงต่างๆ เช่น การฝังเข็ม สปา อโรมาบำบัด การล้างพิษ การสวนล้างลำไส้ การกำจัดโลหะหนักโดยวิธีคีเลต ไฮเปอร์แบริกอ๊อกซิเจน โยคะ,ไทเอชิ เป็นต้น ผลของมลภาวะและสารเคมี มลภาวะต่างๆ และสารเคมีที่เป็นอันตรายและเร่งให้เกิดความชรา


Integrative medicine in various fields; acupuncture, spa, aromatherapy, chelation therapy detoxification, colon therapy, hyperbaric O2 therapy, Yoga, Tai chi, meditation etc.; effect of pollution and chemicals that induce aging.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH