เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403313Food Processing Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403204 หรือ
1403302

Course Description
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่าง ๆ ได้แก่ การทำเข้มข้น การหมัก การใช้เอนไซม์ การทอด การอบและการปิ้งย่าง การใช้รังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟ กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล และเทคนิคการแปรรูปสมัยใหม่ ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Food processing technologies including concentration, fermentation, enzyme technology, frying, baking and roasting, irradiation, microwave, extrusion, hurdle technology and novel processing methods, study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH