เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1402307Food Chemistry
เคมีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102250

Course Description
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา สารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร อันตรายทางเคมี รงควัตถุ เอนไซม์ในอาหาร


Chemical composition of food; water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins and minerals; chemical and functional properties of these components; biochemical reactions affecting food qualities during processing and storage; food additives and contaminants; chemical hazards; pigments; enzymes in foods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH