เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209433Port and Container Yard Management
การจัดการท่าเรือและลานตู้สินค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
บทบาทของท่าเรือในโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การศึกษาเชิงลึกทางด้านดำเนินงานของท่าเรือ รวมถึง ตู้ขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าเทกอง การเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบราง การบรรจุสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งทางแม่น้ำ


Roles of ports in international logistics; an in-depth study of port operations including terminals for ocean container; bulk; break-bulk; rail intermodal; rail carload; packing and package; and inland water.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH