เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502103Electric Circuit Laboratory
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอาทิเช่นโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์โอห์มมิเตอร์มัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคปการศึกษาชิ้นส่วนและประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ประเภทต่างๆเช่นตัวต้านทานตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำ


Basic engineering instruments; basic electrical and electronic measurement (volt-Ohm milliammeter, osilloscope); application of electronic devices (resistor, capacitor, inductor); circuit wiring.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH