เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205310Business Venture and Entrepreneurship for Service Industry
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน รูปแบบธุรกิจและการลงทุน การทำแผนธุรกิจ สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ


Concept and characteristics of entrepreneurs; how to start up business; business idea initiation; funding source; type of business venture and investment; business plan; for service industry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH