เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205444Tourism Social Enterprise Management
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดกิจการเพื่อสังคมในบริบทของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความแตกต่างในรูปแบบขององค์กรไม่หวังผลกำไรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม การวางแผนธุรกิจสำหรับกิจการเพื่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มการเติบโตของรูปแบบการใช้ชีวิตที่ให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน (LOHAS)


Concept of social enterprise in the context of tourism sustainability; differences between social enterprise and non-governmental organizations (NGOs); social enterprise operations; business plan for social enterprise in tourism industry, Growth of Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS)
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH