เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111753Special Topics in Data Science
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล


Selected current issues in data science; new and emerging techniques, applications as well as research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH