เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1009108French 3
ภาษาฝรั่งเศส 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ การให้คำปรึกษา การให้ความคิดเห็นและวิจารณ์ การนัดทางโทรศัพท์ การฝากข้อความ การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ การพูดคุยเกี่ยวกับสื่อ โครงการการทำนวนิยายรูปถ่าย การแสดงความประสงค์และให้คำแนะนำ การพักผ่อนในวันหยุด การเข้าสู่ชีวิตการทำงาน การพูดคุยเกี่ยวกับ Francophonie


Telling preferences, giving advices, giving opinion and criticizing, making appointments on the phone, leaving a message, talking about the right things to do, talking about the media, creating a photonovella class project, expressing will and advices, going on holidays, entering work life, talking about the Francophonie world.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH