เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701444Perfumery
ศาสตร์แห่งน้ำหอม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701351 หรือ
1701316

Course Description
การฝึกพื้นฐานการดมน้ำหอม ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้านน้ำหอม การประเมินคุณภาพน้ำหอมในเครื่องสำอางประเภทต่างๆ การเลือกน้ำหอม แนวโน้มการตลาดของน้ำหอม


Basic perfumery training; basic of perfume smelling; perfume language; perfume evaluation in cosmetic products; perfume selection; perfume marketing trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH