เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701443Cosmetic Counseling
การให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
เทคนิคการให้คำปรึกษา รูปแบบการให้คำปรึกษา บทบาทระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา สภาพผิวและรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การให้คำปรึกษาสำหรับการเลือกเครื่องสำอางประเภทต่างๆ การฝึกทักษะของการให้คำปรึกษา


Counseling technique; types of counseling; role of counselor and client; skin types and cosmetic dosage forms; counseling for selection of various types of cosmetics; practice in counseling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH