เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701456Principles of Biomolecules in Cosmetics
หลักการของสารชีวโมเลกุลในเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
ภาพรวมของสารชีวโมเลกุลที่ใช้ในเครื่องสำอาง ชนิดและคุณลักษณะ กระบวนการของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลในเครื่องสำอางต่างๆ ได้แก่ เครื่องสำอางชะลอวัย เครื่องสำอางต้านสิวเครื่องสำอางสำหรับช่องปาก เครื่องสำอางให้ความชุ่มชื้นผิว เครื่องสำอางลดการสร้างเม็ดสีผิว เครื่องสำอางสำหรับผมขาว เครื่องสำอางสำหรับผมร่วง หน้าที่อื่นๆ ของสารชีวโมเลกุลในเครื่องสำอาง


Overview of biomolecules in cosmetics; types and characteristics; processes of biomolecules in living system; biomolecules used in cosmetics, including anti-aging, anti-acne, oral care, skin moisturizing, skin lightening, hair whitening and hair loss cosmetics; miscellaneous functions of biomolecules in cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH