เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701319Color Cosmetic Science
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสีสัน
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
วิทยาศาสตร์เคมีและทฤษฎีสี สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ วัตถุดิบที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีสัน หลักการและการตั้งตำรับเครื่องสำอางสีสัน การควบคุมคุณภาพ


Color chemistry and color theory; natural and synthetic organic and inorganic colorant and pigment; raw material use in makeup product; principles and formulation of color cosmetic development; quality control of color cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH