เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701317Cosmetic Science for Hair and Nail Care
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลเส้นผมและเล็บ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับดูแลเส้นผม วัตถุดิบ การตั้งสูตรตำรับ การผลิต การประเมินความคงตัวและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์แต่งสีผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคและผลิตภัณฑ์กำจัดขน บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับดูแลเล็บ การตั้งสูตรตำรับ การผลิต การประเมินความคงตัวของผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเล็บ


Types of hair care cosmetics; raw materials; formulation; production; stability and efficacy evaluation of shampoo, hair conditioner, hair styling, hair coloring, anti-hair loss, anti-dandruff, and hair removal products; packaging; quality control; nail care cosmetics; production; formulation; stability evaluation of nail care products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH