เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701212Cosmetic Raw Materials and Dosage Forms
วัตถุดิบและรูปแบบเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัตถุดิบเครื่องสำอาง รูปแบบเครื่องสำอาง รูปแบบของแข็ง รูปแบบกึ่งแข็ง รูปแบบของเหลว และแอโรซอล การเตรียมเครื่องสำอางแต่ละรูปแบบ


Raw materials in cosmetics; cosmetic dosage forms: solid, semi-solid, liquid and aerosol; preparation of cosmetic dosage forms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH