เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701103Basic Laboratory Skills for Cosmetic Science
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทักษะพื้นฐานในการเตรียมเครื่องสำอางที่มีเทคนิคพิเศษ การเตรียมอีมัลชั่น ทริทูเรชันเทคนิคด้วยโกร่งและลูกโกร่ง การเตรียมไฮโดรเจลจากสารก่อเจลแต่ละประเภท ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชั่น การสกัดพืช


Principles and basic skills for preparation of cosmetics required the special techniques; preparation of emulsions; trituration technique with mortar and pestle; preparation of hydrogels from various gelling agents; saponification reaction; plant extraction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH