เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701102Human Anatomy and Physiology for Cosmetic Science
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ร่างกายและระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน และระบบไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนัง


Structure, function, mechanism of human cells and integumentary system; the involved systems included nervous system, endocrine system, musculoskeletal system, lymphatic system and immunology, and cutaneous circulation system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH