เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1702725Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับสีและการตกแต่ง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต7 (6-3-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีสี ชนิดของสีที่ใช้ในเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน การตั้งตำรับและพัฒนาเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน การประเมินเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน แนวโน้ม หัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางตกแต่งสีสัน กฎหมายเครื่องสำอาง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


Color theory; type of colorants in color cosmetics; raw materials; formulation and development of color cosmetics; evaluation of color cosmetics; trends, topics and issues related to color cosmetics; laws and regulation on cosmetic products
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH