เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1306103Multimedia Technology
เทคโนโลยีสื่อประสม
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเบื้องต้นของสื่อประสม การประยุกต์ใช้งาน การติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบสื่อในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การได้มาของสื่อประสม การประมวลผล การส่งผ่าน การรับ และการแสดงผลของสื่อประสม ตัวอย่างสื่อประสมบนอินเทอร์เนต และ สื่อการศึกษา สำรวจเทคโนโลยีสื่อประสม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง


Fundamental concept of multimedia; multimedia applications and requirements; interactive multimedia; computer aided interactive design in various are as such as educational area and business; exploring multimedia related issues; technologies and trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH