เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305216Mobile Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติทำโครงงานเพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้งานแพลตฟอร์ม เฟรมเวิร์ก และ เครื่องมือให้การช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่ รวมถึง ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ การเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ


Project-oriented course with the principles of mobile application design and development; Development framework and tools; System integration in a pervasive software system environment; Practice of software development process: project conception, design, code development, and testing of mobile application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH