เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305212Database Management System
ระบบจัดการฐานข้อมูล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการออกแบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล


Principles of database design and data storage; Relational database design; Non-Relational database design; Technologies and tools involved in database system development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH