เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301109IT Industrial POPBL
พีโอพีบีแอลเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเสวนา การทดลอง การสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในสายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ


Discuss, experiment, construct knowledge on Information Technology current issues for IT industries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH