เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907119Individual Care in Community Practicum
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (0-8-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH