เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907118Health Care for Clients in Health Care Setting Practicum
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (0-8-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก หรือผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงในสถานพยาบาล   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH