เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907117Personal Health Care at Home and Community Practicum
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (0-8-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั้งที่บ้านและในชุมชน ดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH