เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907116Infant and Child Care Practicum
ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (0-8-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและให้การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีสุขภาพดีและเด็กป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH