เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907115Adult and Elderly Care Practicum
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต3 (0-12-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวัน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH