เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1907113Mental Health Care
การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นด้านจิต อารมณ์ และสังคม   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH