เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907111Infant and Child Care
การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโต พัฒนาการของทารกและเด็ก การดูแลทารกและเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งการอภิบาลทารกและดูแลเด็กในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH