เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006453English for Future Career
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในอนาคต
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006373

Course Description
ขั้นตอนการสมัครงานและการใช้สำนวนภาษาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในขั้นตอนการสมัครงาน


An overview of job application process; and common English vocabulary and expressions used for job application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH