เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006416Professional Business Writing
การเขียนเชิงธุรกิจขั้นสูง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006373

Course Description
รูปแบบและสำนวนของการเขียนระดับสูงในบริบททางธุรกิจ งานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ บทคัดย่อ รายงานและโครงร่างทางธุรกิจ


Forms and styles of business writing in professional contexts; and composition of business abstracts, reports, and proposals.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH