เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006446Workplace Action Research
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006368

Course Description
การศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการขนาดเล็ก


Small-scale action research conducted under the lecturer’s supervision.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH